Ras Rasayan

 • Agni Tundi
 • Anand Bhairav
 • Basant Kusumakar
 • Chandramrit
 • Chandranshu
 • Ghandhak Rasayan
 • Garbh Chintamani
 • Garbhpal Ras
 • ICHA Bhaidi Ras
 • Ikangveer Ras
 • Jai mangal Ras
 • Kuf kaitu Ras
 • Krimi Kuthar
 • Kaam Dudha (Sadha)
 • Kaam Dudha (Mukta)
 • Kumar Kalyan
 • Lila Vilas Ras
 • Loknath Ras
 • Loknath (Vrihat)
 • Malti Basant
 • M. Mritunjaya
 • M. Vat Vidhvansan Ras
 • Manmathabra
 • Meha Luxmi Vilas
 • Meha Luxmi Vilas (Nardiya)
 • Mukta Panchamrit
 • Puranchand (Vrihat)
 • Pushpa Dhanva Ras
 • Pradrantak Ras
 • Parwal Panchamrit
 • Parmeh Gaj Kesri Ras
 • Ras Mankya
 • Raj Mragank
 • Ras Raj Ras
 • Swas Kuthar
 • Swas Kas Chintamani
 • Shukra Ballab
 • Shir Shuladi
 • Smarati Sagar
 • Shut Shekhar Ras
 • Somnath
 • Somnath (Vrihat)
 • Tribhuvan Kirti
 • Trivikram
 • Vat Kulantak
 • Vat Gajankush
 • Vrihat Bangeshver
 • Vrihat Vat Chintamani
 • Vidhyadhrabra
 • Vat Raktantak Ras
 • Yogendra Ras


Loh-Manoor Vati

 • Astak Vati
 • Chandra Prabha Vati
 • Chitrakadi
 • Dhatri Loh
 • Eladi Vati
 • Khadiradi Vati
 • Kankayan Vati
 • Lavangadi Vati
 • Meha shunkh Vati
 • Makardwaj Vati
 • Navayas Loh
 • Pipalyadi Loh
 • Punarnava Mandoor
 • Panchamrit Loh Mandor
 • Pradrantak Loh
 • PutPakva Visham Jwarantak
 • Raj Parvartni Vati
 • Sarva Jwar Loh
 • Swarn Sarya Jwar Loh
 • Saptamrit Loh
 • Sanjeevni Vati
 • Sarivadi Vati
 • Shatmuladi Loh
 • Shukra Matrika
 • Sansmani Vati
 • Tamrakalp Vati
 • Bramhi Vati
 • Vrihat Bramhi Vati
 • Vridhivadika Vati


Guggul

 • Gokshur Guggul
 • Keshore Guggul
 • Kanchnar Guggul
 • Loh rasayan Guggul
 • Panchtikta Grit Guggul
 • Singhnad Guggul
 • Triodashang Guggul
 • Yograj Guggul
 • Yogra (Meha) Guggul
 • Chander Prabha Guggul


Ghrit Ghee

 • Arjun Ghrit
 • Ashok Ghrit
 • Brahmi Ghrit
 • Maha Triphla Ghrit
 • Phal Kalyan Ghrit


Bhasam

 • Akik
 • Abrak (100 Putti)
 • Abrak (750 Putti)
 • Bang
 • Gomed
 • Hartal Godanti
 • Hajrul Yahud
 • Hira
 • Jahar Mohra Pisti
 • Kukudantak
 • Kashis
 • Kaparda (Varatika)
 • Kukkutandtwak
 • Loh (Singrafi)
 • Loh (Shatputi)
 • Loh (Kant)
 • Mandor
 • Manik
 • Mukta Shukti
 • Mukta Pisti (no. 1)
 • Mukta Pisti (no. 2)
 • Mukta Pisti (no. 3)
 • Mukta Pisti (no. 4)
 • Mukta Bhasm
 • Nag
 • Neelam
 • Panna
 • Pukhraj
 • Praval Pisti
 • Praval (Pisti Shakh)
 • Ropya (Chandi)
 • Ropya Makshik
 • Shankh
 • Sphatik
 • Swarn
 • Swarn Makshik
 • Sangaiyasav Pisti
 • Tamra
 • Trinkant (Kaharava)
 • Tribang
 • Tankan
 • Tuth
 • Vaikrant
 • Yashad


Parpati

 • Loh Parp
 • Panchamrit Parp
 • Ras Parp
 • Swait Parp


Churan

 • Avipatiikar
 • Ashvagandha
 • Baal Chaturbhuj
 • Gangadhar
 • Hingvastak
 • Keshraj Churan (Bhringrajadi)
 • Lavan Bhaskar
 • Manohar Bhaskar
 • Meha Sudershan
 • Neem Badhi
 • Pushyanug
 • Panchaskar
 • Parvahikar
 • Rasayan
 • Sitopaladi
 • Srifaladi
 • Talisadi
 • Trifaladi
 • Trikatu Churan


Aswa - Arista

 • Ashvagandharishta
 • Arjunarishta
 • Abhyarishta
 • Amritarishta
 • Ashokarishta
 • Chandnasava
 • Dashmularista
 • Khadirarista
 • Kumariyasava
 • Kankasava
 • Kutjarista
 • Lohasav
 • Mardikasav
 • Meha Manjisthadhiyasav
 • Punarnavasav
 • Sarivadhiyasav
 • Sarasvatarista
 • Ushirasav
 • Vidangarista


Kwath

 • Amritastak Kwath
 • Dashmool Kwath
 • Pathyadi Kwath
 • Punernavadi Kwath
 • Rasnasaptak
 • Varunadi Kwath
 • Swadukantak(Amritadi)Niji Yog

 • Bavasir Ki Dava
 • Bavasir Ka Tail
 • Baharain Pan Ka Tail
 • Bahumuthari churan
 • Brahmi Tea
 • Dant sudha Manjan
 • Grihatsi Vat Churan
 • Jawahar Mohra
 • Javahar Mohra (Holdil)
 • Kamni Bidravan
 • Kamni Mundan Ras
 • Kesh Nikhar (Shampoo)
 • Madhu Mehari Yog
 • Mukta Vati
 • Manohar Bund (Ramphal)
 • Nav Shakti
 • Pardar Ripoo
 • Pathri Nasak Vati
 • Partishya Nashak Vati
 • Ratan Garbha
 • Rakta Vikar Nashak
 • Rasayan Prash
 • Sat Shilajeet Vati
 • Swasantak
 • Surma Jyoti Verdhak
 • Sujan Ki Dava
 • Sangrani Nashak
 • Sat Shilajeet (Suryatapi)
 • Sunder Bahar (Face Pack)
 • Shahi Tila
 • Swadukantak Churan
 • Unmad Har Vati


Oil

 • Jatiyadi
 • Meha Chandanadi
 • Meha Merichadi
 • Meha Naryan
 • Shad Bindoo
 • Bhringraj


Kupi Pakva Ras

 • Chandnrodaya (Shadgud Jarit)
 • Mall Sindoor
 • Ras Sindoor (Shadgud)
 • Ras Sindoor (Dwidug)
 • Rajat Sindoor
 • Samir pannag ras
 • Swarn Sindoor
 • Shila Sindoor
 • S.Makaradwaj (no.1)
 • Swaran Bang
 • Tamra Sindoor
 • Tal Sindoor


Satwa & Ghan

 • Ashvagandha Ghan
 • Arjun Ghan
 • Dashmul Ghan
 • Giloya satva
 • Giloya Ghan
 • Gokhru Ghan
 • Mahasudarshan Ghan
 • Neem
 • Satavar
 • Triphla
 • Adarsh Sundar Bahar (Face Pack)
 • Adarsh Sundar Bahar Oil


Pak

 • Amalki Rasayan
 • Badam Pak
 • Chitrak Haritki
 • Muktavaleh
 • Musli
 • Supari Pak
 • Vrihat Vasavaleh
 • Chyavanprash
 • Chyavanprash Special
 • KupiPakva Ras
 • Chadnrodaya (Shadgud Jarit)
 • Mall Sindoor
 • Makardwaj
 • Ras Sindoor (Shadgud)
 • Ras Sindoor (Dwidug)
 • Rajat Sindoor
 • Samir pannag ras
 • Swarn Sindoor
 • Shila Sindoor
 • S. Makardwaj (no. 1)
 • Swaran bang
 • Tamra Sindoor
 • Tal Sindoor